Акції

Акція! Вигравай електричний чайник Zelmer ZCK8011L

Увага! 

Перед Новорічними святами компанія zelmer.com.ua розігрує серед підписників своєї сторінки у соціальній мережі Facebook електричний чайник Zelmer ZCK8011L на 1,7 літра зі світлодіодною підсвіткою.

Щоб прийняти участь в акції, переходь за посиланням: https://www.facebook.com/zelmer.ua

Повні умови участі в акції “Вигравай електричний чайник Zelmer ZCK8011L”:

 

Офіційні правила рекламної акції «Вигравай електричний чайник Zelmer ZCK8011L»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

Рекламної акції під умовною назвою «Вигравай Електричний чайник Zelmer ZCK8011L» (далі за текстом – «Правила»)

1. Загальні умови:

1.1. Замовником, Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “К-ГРУП”, (надалі – «Організатор» / «Виконавець»).

1.2. Метою проведення Акції «Вигравай електричний чайник Zelmer ZCK8011L» (надалі – «Акція») – є популяризація продукції під знаком для товарів та послуг ТМ «Zelmer (далі – «Продукція»), серед існуючих та потенційних споживачів, реклама такої продукції та підвищення споживчого інтересу до такої продукції.

1.3. В рамках Акції, серед Учасників Акції, яким на момент старту Акції виповнилося 18 років, проводиться розіграш Подарунку.

1.4. Акція проводиться в Соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/zelmer.ua (надалі – “Спільнота”) з 24 грудня 2020 року до 12:00 30 грудня 2020 року та діє на всій території України, за винятком АР Крим та територій на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та на території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

Визначення двох Переможців Акції проводиться 31 грудня 2020 року.

1.5. Переможці визначаються за допомогою Сервісу random.org (як цей термін визначено нижче) та будуть оголошені до 17:00 31 грудня 2020 року.

2. Вимоги до Учасників Акції:

2.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції виповнилося 18 років, зареєстровані на вебсайт Facebook, мати відкритий профіль, бути підписаними на сторінку Zelmer.ua (https://www.facebook.com/zelmer.ua) у Facebook.

Замовник не зобов’язаний перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Акції.

2.2. Учасниками Акції не можуть бути:

а) працівники Замовника, Виконавця, Організатора та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

б) власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

в) власники, працівники чи представники організацій, які реалізовують Продукцію, та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

3. Подарунковий фонд Акції.

3.1. Подарунками Акції є: електричний чайник Zelmer ZCK8011L

3.2. Переможці Акції не мають права на отримання грошового еквівалента вартості Подарунку.

3.3. Один Учасник може залишити лише один коментар.

3.4. Замовник залишає за собою право відмовити у наданні Подарунку та/або змінити умови Акції у будь-який момент та/або змінювати подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію інші подарунки, не передбачені цими Правилами.

3.5. Оподаткування осіб, які отримали приз, проводиться відповідно до чинного законодавства України. Виконавець власним коштом здійснює оподаткування осіб, які отримали Приз, відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.6. Замовник Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Призів або включити в Акцію додаткові Призи, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Виконавець повідомляє про них на офіційному інтернет-сайті.

3.7. Зобов‘язання Замовника/Виконавця відносно якості Призів, передбачених в цих Правилах, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками та третіми особами, що надають відповідні послуги.

3.8. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі витрати понесені ними у зв‘язку з їх участю в Акції.

4. Для отримання Подарунку Переможцям Акції необхідно:

4.1. Надати електронною поштою скан-копії наступних документів:

– копію власного паспорта громадянина України (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де і яким органом видано паспорт, а також сторінку з відміткою про реєстрацію або останнє місце реєстрації);

– копію власного реєстраційного номера облікової картки платника податків.

4.2. Надати контактний номер телефону та адресу фактичного проживання та будь-яку додаткову інформацію на вимогу Організатора, Виконавця або Замовника.

4.3. Копії передбачених цими Правилами документів та інформація повинні бути надані таким чином, щоб усі дані були чітко вказаними та розбірливими для читання.

4.4. У випадку, якщо Переможець Акції надав не всі документи (інформацію) та/або надані документи (інформація), що передбачені даними Правилами, не відповідають дійсності чи мають явні ознаки фальсифікації, або якщо Переможець акції не досяг 18 років або потрапляє в коло осіб, визначених п. 2.2 цих Правил, такому Переможцю Акції може бути відмовлено в отриманні відповідного Подарунку. В цьому випадку буде вважатись, що такий Переможець, добровільно, самостійно відмовився від Подарунка. Будь-яка компенсація у такому випадку не передбачається, а такий Подарунок повертається Замовнику Акції. Замовник має право розпорядитися таким Подарунком на свій розсуд.

5. Умови участі в Акції:

5.1. Учасниками Акції є особи, які відповідають критеріям, наведеним в п. 2.1 цих Правил та виконали умови, зазначені в п.4 цих Правил, які повністю згодні (факт участі в Акції прирівнюється до факту безумовної згоди такої особи з умовами даних Правил) з умовами цих Правил, не мають обмежень, вказаних в п.2.2 цих Правил (надалі – «Учасник» або «Учасники»).

5.2. Для того, щоб взяти участь в Акції, необхідно:

– приєднатися до сторінки Zelmer.ua у мережі Facebook (https://www.facebook.com/zelmer.ua;)

– написати в коментарях до посту, що він зробить з отриманим подарунком;

– поставити лайк до посту;

– зробити репост.

5.3. В межах даної Акції забороняється надсилати:

– інформацію, яка не відповідає тематиці Акції;

– фотографії та будь-яку іншу інформацію, що містять ненормативну лексику, образи, неправдиву інформацію, а також будь-яку інформацію, яка може бути розцінена як пропаганда насильства чи аморального характеру;

– фотографії, що містять сцени насильницької або буйної поведінки та будь-якої поведінки, що може бути розцінена як порушення загальнолюдських норм та норм моралі, за виключенням випадків, явно розпізнаваних як гумор, пародія, сатира або розіграш;

– посилання на фішингові сайти, а також будь-які ресурси, що займаються шахрайством і поширенням шкідливих програм;

– інформацію, що порушує права інтелектуальної власності, інші положення чинного законодавства України.

6. Визначення Переможця Акції

6.1. Серед всіх Учасників, які візьмуть участь в Акції та виконають умови Правил, буде розіграно Подарунок випадковим чином за допомогою програми, яка працює в автоматичному режимі, а саме: за допомогою засобів вебсервер – сторінки в мережі Інтернет, розміщеної за адресою: www.random.org (далі – «сервіс RANDOM.ORG»). Переможцем  є Учасник, який відповідає умовам Правил, виконав умови Правил і буде зазначений під номером 1 у списку, сформованому за допомогою сервісу RANDOM.ORG (далі – «Переможець»).

6.2. Результат визначення Переможців фіксується Замовником та Організатором до 17:00 31 грудня 2020 року і відображається на сторінці у Facebook  у окремому дописі .

6.3. Результати Акції, є остаточними та не можуть бути змінені, оскарженню та перегляду не підлягають.

6.4. Процедура визначення одержувачів Подарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

6.5. Визначення переможця, що отримаює Подарунок, зазначені в пункті. 3.1.1 цих Правил, проводиться 31 грудня 2020 року.

7. Порядок, умови та терміни отримання Подарунків

7.1. Подарунки буде вручено Переможцям наступним чином:

7.1.1. За умови належного виконання Переможцями Акції умов цих Правил, пересилання Подарунків Переможцям Акції, які мешкають не в Києві, проводиться силами та коштом Замовника Акції упродовж 90 (дев’яноста) днів після оголошення результатів. Якщо Переможці мешкають в Києві, Подарунки будуть передані Переможцям Акції упродовж 90 (дев’яноста) днів після оголошення результатів, за умови належного виконання умов цих Правил.

7.2. Учасники/Переможці несуть відповідальність за правдивість наданої ними інформації: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації за місцем проживання з індексом, контактний телефон з кодом міста, паспортні дані (номер, серія, ким та коли виданий), та іншу інформацію на вимогу Замовника.

7.3. Відомості та документи, перераховані у цьому розділі Правил, передаються з метою нарахування і перерахування до відповідних бюджетів податків, передбачених податковим законодавством України.

7.4. Якщо одним з Переможців Акції, з певних причин, незалежних від Замовника / Організатора /Виконавця, не має можливості одержати Подарунок упродовж передбаченого п. 7.1 цих Правил строку, то він (Переможець Акції) не має права на отримання будь-якої компенсації, а Подарунок повертається Замовнику Акції. Замовник має право розпорядитися таким Подарунком на свій розсуд.

8. Загальні умови Акції

8.1. Всю інформацію про Акцію, включаючи та не обмежуючись про умови та місце проведення Акції, можна отримати на Сайті.

8.2. Подарунки Переможцям Акції в грошовому еквіваленті не видаються.

8.3. Обов’язок по нарахуванню та сплаті податків у зв’язку з отриманням Подарунків, а також відповідальність за невиконання даного обов’язку несе Виконавець.

8.4. Замовник/Виконавець/Організатор не несе відповідальності за:

– не ознайомлення зі списком Переможців Акції на Сайті

– неотримання / несвоєчасне отримання відомостей / документів, необхідних для отримання Подарунків з вини організацій зв’язку, або з інших, не залежних від Замовника / Виконавця / Організатора причин;

– за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками / Переможцями Акції обов’язків, передбачених у цих Правилах.

8.5. Беручи участь в Акції, Учасники / Переможці Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

– Замовник та Виконавець мають право змінити Правила у будь-який момент. Про зміну умов Акції має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію.

– інформація про факт перемоги, а також прізвище, ім’я, по батькові Переможців Акції будуть опубліковані та відображатися на сторінці у Facebook у коментарях до акційного посту.

– Учасник підтверджує свою згоду на здійснення Замовником / Виконавцем / Організатором Акції (їх уповноваженими представниками) і (або) третіми особами за завданням Замовника чи Виконавця / Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження з метою проведення Акції отриманих від Учасника персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Виконавцем/Замовником/Організатором з маркетинговою і будь-якою іншою метою, методами, які не порушують чинного законодавства України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю, інформації або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації в т.ч. його імені та фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо і відеоматеріалах, інтерв’ю із ЗМІ, а також для відправки інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) і т.п., без яких-небудь обмежень по території, часу і способу використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником /Виконавцем/ Організатором і будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України №435-IV 16.01.2003 (зі змінами і доповненнями) і Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 (зі змінами і доповненнями) (а також згода включення його номера телефону в систему розсилки інформації про нові акції Замовника, які проводитимуться в майбутньому).

8.6. Учасник / Переможець має право відкликати згоду на обробку персональних даних Учасника / Переможця, надіславши повідомлення про відкликання за адресою:  https://www.facebook.com/zelmer.ua. Відкликання надаються у вільній формі.

8.7. Замовник / Виконавець / Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками / Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

8.8. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з даними Правилами.

9. Обмеження:

9.1. Відповідальність Замовника Акції не виходить за межі вартості й кількості Подарунків, зазначених у цих Правилах.

9.2. Замовник / Виконавець / Організатор Акції не несе відповідальності за будь-які помилки поштових та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.

9.3. Замовник / Виконавець / Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість надсилання/надання Подарунків Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Замовника / Виконавця, у т. ч. якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником Акції були зазначені неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Замовника / Виконавця Акції жодної компенсації.

9.4. Замовник / Виконавець / Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасниками Акції наданих Подарунків після їх / його одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатися наданим Подарунком з будь-яких причин.

9.5. Замовник/ Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Замовника / Виконавця / Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.

9.6. Право на отримання Подарунку мають лише особи, які є Учасниками Акції. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом угоди або засобом платежу.

9.7. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за правдивість наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адрес).

9.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Замовника є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними та не підлягають перегляду чи оскарженню.

9.9. У разі, якщо Учасник Акції з якихось причин не може отримати Подарунок особисто, такий Учасник Акції не має права передати / поступитися своїм правом третій особі, і в такому випадку вважається, що Учасник відмовився від Подарунка.

9.10. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Замовником Акції протягом всього періоду проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на сайті.

9.11. Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися до адміністратора Сайту шляхом надсилання повідомленням.

9.12. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції та оскарженню не підлягає.